Vastuullisuus - Responsibility

by Outdoor Passion Finland

VASTUULLISUUS MEIDÄN TOIMINNASSA

Outdoor Passion Finland lainaa vuonna 1993 annetun Kuusamon ympäristöjulistuksen sanoja ja sitoutuu siten myös toimimaan vastuullisesti alueen ohjelmapalveluyrittäjänä:

”luonto on ollut kuusamolaisille aina kaikkinaisen henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin sekä virkistyksen lähde. Luonto on muovannut kuusamolaisen kulttuurin omaperäiseksi ja omavaraiseksi sekä kuusamolaisen ihmisen yritteliääksi ja työteliääksi. Niin kuin Kuusamo on erilaisten luontotyyppien kohtaamispaikka, on se aina ollut myös erilaisten kulttuurien kohtaamispaikka.”

YHTEISÖN HYVINVOINTI

Ylläpidämme ja vahvistamme yhteisön hyvinvointia suosittelemalla alueellisesti sekä myös valtakunnallisesti vastuullisia yrityksiä, suosimalla paikallisia tuotteita ja osallistumalla aktiivisesti alueellisen luontoarvoja huomioivaan päätöksentekoon.

Tekemisemme,

 • Ylläpidämme hyvää yhteistyöverkostoa yritysten kesken kannustamalla ja suosittelemalla.
 • Teemme yhteistyötä paikallisen päiväkodin, koulun ja nuorisotoimien kanssa. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan luontoseikkailuja lapsille/nuorille.
 • Muistutamme toiminnassamme Kuusamon kaupungin 1993 antaman ympäristöjulistuksen toivetta kehittää Kuusamosta kestävä sekä kansalais- sekä luontokunta. Puutumme, mikäli Kuusamon asukkaita tai elinympäristöä uhkaa jokin ulkopuolinen taho.

HUOLEHDIMME LUONNOSTA

Luonnossa liikkuessa huolehdimme ympäristöstä ja toimimme vastuullisesti, huomioimalla luonnon kantokyky sekä, näyttämällä esimerkkiä siivoamalla ihmisen jättämiä roskia. Toiminnalla on tavoite, halu antaa terveellinen luontoperintö jälkipolville. Sinulle toivomme, että saisit meidän seikkailuissa kuin myös tulevaisuudessa hengittää maailman puhtainta ilmaa ja nauttia puhtaasta vedestä.

Tekemisemme,

 • Viestimme asiakkaillemme seikkailuissamme, markkinoinnissa Kuusamon ilman ja luonnon puhtaudesta ja veden laadusta.
 • Kannustamme hanaveden käyttöön ja kierrätämme mm. muovit, metallit, pullot/tölkit, kartongit.
 • Kerromme, miten luonnossa liikutaan – retkietikettiin voit tutustua https://www.luontoon.fi/retkietiketti -sivustolla

KULTTUURIPERINTÖ JA TARINAT

Tutustut alueen tapoihin ja -tarinoihin luontoa ja historiaa kunnioittaen. Meidän aktiviteeteissä on aikaa keskustella, ihmetellä sekä vaihtaa kuulumiset. Opimme toisiltamme hyviä tapoja ja perehdymme Kuusamon alueen kulttuuriin ja perinteisiin.

Tekemisemme,

 • lähdemme pienissä ryhmissä seikkailemaan, koska haluamme tutustua sinuun ja olla läsnä hetkessä.
 • tarinoimme esi-isiämme kunnioittaen ja toimimme vastuullisesti – annamme jälkipolville hyviä tarinoita ja tapoja kerrottavaksi.

EDISTÄMME HYVINVOINTIA, IHMISOIKEUKSIA JA TASA-ARVOA

Pienissä ryhmissä voimme huomioida osallistujat ja jokaisen tarpeet erikseen. Kannustamme myös yhteiskumppaneita toimimaan hyvinvointia edistävästi ja oikeudenmukaisesti. Yrityksemme peräänkuuluttaa tasa-arvoista asennetta ja toimintakulttuuria.

Tekemisemme,

 • Maksamme taitotasoon nähden sukupuoleen katsomatta samaa palkkaa.
 • Toimimme vain pienissä ryhmissä, jopa kahden hengen ryhmissä.
 • Oppaamme toimii aina sinun hyvinvointi ja turvallisuus huomioiden.
 • Yrityksemme ja työyhteisömme ovat sellaisia, jossa jokainen tietää, että omalla seksuaalisuudella, sukupuolella tai sukupuolen ilmaisulla ei ole merkitystä vaan jokainen voi olla turvallisesti ja ylpeästi oma itsensä.
 • Meillä huomioidaan kaikki matkailijat erottelematta heitä sukupuolen, uskonnon, kansalaisuuden tai muun ominaisuuden perusteella.

PIDÄMME HUOLTA YHTEISESTÄ ILMASTOSTAMME

Pienet ryhmät kuluttavat vähemmän luontokohteita ja haittaavat vähemmän. Retkillä suosimme lähituotettuja raaka-aineita ja luomuruokaa. Kannustamme ihmisiä toimimaan vastuullisemmin ja tekemään kestäviä päätöksiä.

Tekemisemme,

 • lajittelemme ja kierrätämme tehokkaasti (energiahyödynnettävä jäte, metalli, paperi, kartonki, pullot/tölkit, lasit ja pakkausmuovit).
 • Liikumme aina kun mahdollista omin lihasvoimin töihin.
 • Kannustamme päättäviä tahoja, tekemään töitä sen eteen, että saisimme turvattua toimivan julkisen liikenteen ja mahdollisesti tulevausuudessa rautatien käyttöön, tavara- ja henkilöliikenteeseen Kuusamon alueelle.
 • Sitoudumme hoitamaan metsää kestävästi ja seuraamme Metsäkeskuksen-sivuston kautta ajankohtaisia aiheita liittyen koulutuksiin ja hankkeisiin.
 • Liikumme ja tarjoamme vaihtoehtoisia liikkumisen muotoja, esim. yhteiskuljetukset.

SUOSIMME PAIKALLISTA

Tarjoamme seikkailuita lähiluonnossa ja käytämme aina, kun vain mahdollista, lähituotettua ruokaa ja raaka-aineita. Mietimme meidän liiketoiminnan jokaisessa vaiheessa, miten voimme tuoda lisäarvoa paikallisille. Siellä missä liikumme, mietimme paikallisesti.

Tekemisemme,

 • Käytämme mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita eväsruuissa, vähintään Suomessa tuotettua.
 • Oppaamme kertovat paikallisista arkipalveluista ja julkisen liikenteen mahdollisuuksia liikkua lähikohteissa.
 • Suosittelemme ensisijaisesti kuusamolaisia palveluita ja tuotteita.

PANOSTAMME TURVALLISUUTEEN JA LAATUUN

Outdoor Passion Finland ajattelee, että asiakastyytyväisyys ja laatu on yhtä kuin asiakasturvallisuus. Turvallisuusasiakirjat ovat yrityksen normaali. Pohdimme ja kehitämme jatkuvasti tuoteturvallisuutta, avoimesti alan yrittäjien kanssa ja asiakaspalautetta kysymällä. Arvostamme myös, että yrityksen liiketoiminta on rakennettu taloudellisesti, lakeja ja sääntöjä noudattaen. Se antaa yrittäjille turvan tunteen.

Tekemisemme,

 • Päivitämme turvallisuusasiakirjojamme kerran vuodessa ja teemme korjauksia tarvittaessa.
 • Oppaan repusta löytyy aina kyseisen seikkailun pelastusohje.
 • Henkilökuntamme perehdytetään tehtäviin ja toimintaympäristöön.
 • Suosimme avointa turvallisuuskulttuuria.
 • Järjestämme henkilökunnalle vuosittain koulutuksia oman ammattitaidon ylläpitämiseen.

VASTUULLINEN VIESTINTÄ

Vastaamme viestinnässä sen oikeellisuudesta ja aitoudesta. Julkaisumme perustuvat meidän omiin kokemuksiimme ja tarinoihin. Outdoor Passion Finland haluaa olla oikea, aito ja paikallinen luontoseikkailuja tarjoava ohjelmapalveluyritys. Oppaamme viesti on vastuullista oman esimerkin kautta, niin suullisesti kuin käytännön tasolla.

Tekemisemme,

 • Oppaamme kantaa mukana roskapussia. Hän kerää omat sekä muiden roskat ympäristöstä.
 • Vastuullinen viestintä on meidän arkea, töissä ja vapaa-ajalla. Haluamme hyvällä esimerkillä kasvattaa vastuullista jälkikasvua!
 • Vastuullista viestintää tehdessä olemme aitoja niin sähköissä viestinnässä kuin myös retkellä, oppaan tavassa tehdä töitä.
 • Tulemme huomioimaan viestinnässä entistä vahvemmin Kuusamon kaupungin ympäristölupauksia ja valtakunnallisesti kestävän matkailun tavoitteita.

SITOUDUMME KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEISIIN

Olemme sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin pohtimalla ja kirjaamalla meidän vastuulliset tekemisemme ja julkaisemalla ympäristölupauksemme. Outdoor Passion Finland on sitoutunut Green Activities ja Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -sertifikaatin kautta kestävän matkailun periaatteisiin.

Tekemisemme,

 • Olemme sitoutuneet Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistyksen jäsenyrityksenä, yhteistyössä muiden jäsenyritysten kanssa, luomaan Kuusamosta kestävän ja vastuullisen luontomatkailukohteen.
 • Peilaamme jatkuvasti tekemisiämme kestävän matkailun periaatteisiin; sosiaalinen, ekologinen, kulttuuri ja taloudellinen.
 • Keskustelemme ja vaihdamme mielipiteitä avoimesti alan yrittäjien ja asiakkaiden kanssa. Kirjaamme muutos- ja kehittämistarpeet, ja päivitämme meidän tavat ja suunnitelmat tarpeen mukaan.

HAASTAMME TOIMINTATAPOJAMME JA KEHITÄMME YRITYSTOIMINTAAMME

Olemme haastaneet toimintatapojamme ja kehittäneet yritystoimintaamme jo vuodesta 2006, kun aloitimme matkailuyrittäjinä. Outdoor Passion Finland perustettiin 2015 edellisen yrityksen, Hiking Service Finland, kivijalalle. Perusarvot, tavoitteet ja tahtotila ovat säilyneet samoina vuosien varrella. Outdoor Passion Finland arvostaa omaa toimintaympäristöään, hyviä oppaita ja vastuullista toimintaa. Toimimme edelleen pienissä ryhmissä ja ihminen keskiössä. Yrityksen perustajat, Jussi Tupasela ja Lotta Sandvik, haluavat edelleen oppia uutta ja kehittää omaa osaamista. He haluavat, että Outdoor Passion Finland kehittyy ja vahvistuu. Haluamme oppia teiltä ja opettaa hyviä vastuullisia asioita!