Ympäristövastuumme

by Outdoor Passion Finland

Responsibility

by Outdoor Passion Finland

VASTUULLISUUS MEIDÄN TOIMINNASSA

 1. YHTEISÖN HYVINVOINTI

Ylläpidämme ja vahvistamme paikallisyhteisön hyvinvointia tukemalla alueellisesti paikallisia yrityksiä, paikallisia tuotteita ja osallistumalla aktiivisesti alueellisen luontoarvoja huomioivaan päätöksentekoon.

Tekemisemme,

 • Ylläpidämme hyvää yhteistyöverkostoa yritysten välillä
 • Teemme yhteistyötä paikallisen päiväkodin, koulun ja nuorisotoimien kanssa. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan seikkailu kokemuksia lapsille/nuorille.
 • Noudatamme Kuusamon kaupungin 1993 antaman ympäristöjulistuksen  mukaisesti kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassa. Puutumme, mikäli Kuusamon asukkaita tai elinympäristöä uhkaa jokin ulkopuolinen taho.
 1. HUOLEHDIMME LUONNOSTA

Luonnossa liikkuessa huolehdimme ympäristöstä ja toimimme vastuullisesti, huomioimalla luonnon kantokyky ja näyttämällä esimerkkiä siivoamalla ihmisen jättämiä roskia. Toiminnalla on tavoite, halu antaa terveellinen luontoperintö jälkipolville sekä sinulle, että saisit myös tulevaisuudessa hengittää maailman puhtainta ilmaa ja nauttia raikasta vettä.

Tekemisemme,

 • viestimme asiakkaillemme retkillä, markkinoinnissa ja esimerkin kautta Kuusamon ilman ja luonnon puhtaudesta, veden laadusta
 • Kannustamme hanaveden käyttöön ja kierrätämme mm. muovit, metallit, pullot/tölkit, kartongit.
 • Kerromme, miten luonnossa liikutaan – retkietikettiin voit tutustua https://www.luontoon.fi/retkietiketti -sivustolla
 1. KULTTUURIPERINTÖ JA TARINAT

Tutustut alueen tapoihin ja -tarinoihin luontoa ja historiaa kunnioittaen. Meidän aktiviteeteissä on aikaa vaihtaa kuulumiset ja perehtyä Kuusamon alueen kulttuuriin ja perinteisiin.

Tekemisemme,

 • lähdemme pienissä ryhmissä seikkailemaan, koska haluamme tutustua sinuun ja olla läsnä hetkessä.
 • tarinoimme esi-isiämme kunnioittaen ja toimimalla vastuullisesti, jätämme jälkipolville hyviä tarinoita ja tapoja kerrottavaksi.
 1. EDISTÄMME HYVINVOINTIA, IHMISOIKEUKSIA JA TASA-ARVOA

Pienissä ryhmissä voimme huomioida osallistujat ja jokaisen tarpeet erikseen. Kannustamme myös yhteiskumppaneita toimimaan hyvinvointia edistävästi ja oikeudenmukaisesti. Yrityksemme peräänkuuluttaa tasa-arvoista asennetta ja toimintakulttuuria.

Tekemisemme,

 • Maksamme taitotasoon nähden sukupuoleen katsomatta samaa palkkaa.
 • Toimimme vain pienissä ryhmissä, jopa kahden hengen ryhmissä.
 • Oppaamme toimii aina sinun hyvinvointi ja turvallisuus huomioiden.
 • Meillä huomioidaan kaikki matkailijat erottelematta heitä sukupuolen, uskonnon, kansalaisuuden tai muun ominaisuuden perusteella
 1. PIDÄMME HUOLTA YHTEISESTÄ ILMASTOSTAMME

Pienet ryhmät kuluttavat vähemmän luontokohteita ja haittaavat vähemmän. Retkillä suosimme lähituotettuja raaka-aineita ja luomuruokaa. Kannustamme ihmisiä toimimaan vastuullisemmin ja kestävästi.

Tekemisemme,

 • lajittelemme ja kierrätämme tehokkaasti (energiahyödynnettävä jäte, metalli, paperi, kartonki, pullot/tölkit, lasit ja pakkausmuovit)
 • Liikumme aina kun mahdollista omin lihasvoimin töihin
 • Teemme töitä, jotta saamme tulevaisuudessa julkisen liikenteen ja rautatien käyttöön tavara- ja henkilöliikenteeseen Kuusamon alueelle toimivammaksi.
 • Sitoudumme hoitamaan metsää kestävästi ja ylläpidämme hiilinieluja
 • Liikumme ja tarjoamme mahdollisuuden liikkua vähäpäästöisesti, esim yhteiskuljetukset
 1. SUOSIMME PAIKALLISTA

Tarjoamme seikkailuita lähiluonnossa ja käytämme aina, kun vain mahdollista, lähituotettua ruokaa ja raaka-aineita. Mietimme meidän liiketoiminnan jokaisessa vaiheessa, miten voimme tuoda lisäarvoa paikallisille. Siellä missä liikumme, mietimme paikallisesti.

Tekemisemme,

 • Käytämme paikallisia raaka-aineita eväsruuissa.
 • Oppaamme kertovat paikallisesta elämästä ja julkisen liikenteen mahdollisuuksia liikkua lähikohteissa
 • Suosittelemme ensisijaisesti kuusamolaisia palveluita ja tuotteita
 1. PANOSTAMME TURVALLISUUTEEN JA LAATUUN

Outdoor Passion Finland ajattelee, että asiakastyytyväisyys ja laatu on yhtä kuin asiakasturvallisuus. Turvallisuusasiakirjat ovat yrityksen normaali, eli pohdimme ja kehitämme jatkuvasti tuoteturvallisuutta, avoimesti ja asiakaspalautetta kysymällä. Arvostamme myös, että yrityksen liiketoiminta on rakennettu taloudellisesti ja se antaa yrittäjille turvan tunteen.

Tekemisemme,

 • Päivitämme turvallisuusasiakirjojamme kerran vuodessa ja teemme korjauksia tarvittaessa
 • Oppaan repusta löytyy aina kyseisen seikkailun pelastusohje
 • Henkilökuntamme perehdytetään tehtäviin ja toimintaympäristöön
 • Suosimme avointa turvallisuuskulttuuria
 • Järjestämme henkilökunnalle vuosittain koulutuksia oman ammattitaidon ylläpitämiseen
 1. VASTUULLINEN VIESTINTÄ

Vastaamme viestinnässä sen oikeellisuudesta ja aitoudesta. Julkaisumme perustuu meidän omiin kokemuksiin ja tarinoihin. Outdoor Passion Finland haluaa olla oikea, aito ja paikallinen luontoseikkailuja tarjoava ohjelmapalveluyritys. Oppaamme viesti on vastuullista oman esimerkin kautta suullisesti ja käytännön tasolla.

Tekemisemme,

 • Oppaamme kantaa mukana roskapussia ja kerää omat ja muiden roskat mukaan töissä ollessa
 • Vastuullinen viestintä on meidän arkea, töissä ja vapaa-ajalla. Annamme hyvällä esimerkillä kasvattaa vastuullista jälkikasvua!
 • Vastuullista viestintää tehdessä olemme aitoja niin sähköisen markkinoinnin kautta kuin myös retkellä oppaan tavassa tehdä töitä
 • Tulemme seuraamaan viestinnässä entistä vahvemmin myös Kuusamon kaupungin ympäristö lupauksia ja kestävän matkailun kehityssuunnitelmia.
 1. SITOUDUMME KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEISIIN

Olemme sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin pohtimalla ja kirjaamalla meidän vastuulliset tekemisemme ja julkaisemalla ympäristölupauksemme. Outdoor Passion Finland on sitoutunut jatkamaan Sustainable Travel Finland -ohjelman kautta hakemaan yritykselle kestävän matkailun periaatteisiin nojautuvaa sertifikaattia.

Tekemisemme,

 • Olemme sitoutuneet Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistyksen jäsenyrityksenä, yhteistyössä muiden jäsenyritysten kanssa, luomaan Kuusamosta kestävän luontomatkailukohteen
 • Peilaamme jatkuvasti tekemisiämme kestävän kehityksen periaatteisiin; sosiaalinen, ekologinen, kulttuuri ja taloudellinen.
 • Henkilökuntamme keskustelee avoimesti ympäristöasioista ja vaihtaa mielipiteitä asiakkaiden kanssa. 3K = Kuuntelemme, kunnioitamme ja keskustelemme.
 1. HAASTAMME TOIMINTATAPOJAMME JA KEHITÄMME YRITYSTOIMINTAAMME

Olemme haastaneet toimintatapojamme ja kehittäneet yritystoimintaamme jo vuodesta 2006, kun aloitimme samoilla arvoilla matkailuyrittäjinä. Outdoor Passion Finland perustettiin 2015 edellisen yrityksen, Hiking Service Finland, kivijalalle. Perusarvot, tavoitteet ja tahtotila ovat säilyneet samoina vuosien varrella. Outdoor Passion Finland arvostaa hyviä oppaita ja toimii edelleen pienissä ryhmissä ja vastuullisesti. Yrityksen perustajat, Jussi Tupasela ja Lotta Sandvik, haluavat edelleen oppia uutta ja kehittää omaa osaamista. He haluavat myös, että Outdoor Passion Finland oppii ja opettaa!