Our Environmental Pledge

by Outdoor Passion Finland

Ympäristölupauksemme

by Outdoor Passion Finland

YMPÄRISTÖLUPAUS

Tämä ympäristölupaus, on meidän julistus, noudattaa vastuullisia ja kestäviä käytänteitä toiminnassamme. Outdoor Passion Finland haluaa KANTAA VASTUUTA hyvistä käytänteistä mm. sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuurinen. Haluamme että, liiketoimintamme on vastuullista ja kestävää. 

Olemme sitoutuneet Visit Finlandin SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND ohjelmaan (www.visitfinland.com/sustainable-finland/sustainable-travel-destinations/) ja GREEN ACTIVITIES ympäristösertifikaatin (greenkey.fi/kohteet/) myötä huomioimme ympäristövastuumme ja kestävyyden arvot ja käytänteet entistä paremmin toiminnassamme.

Nostamme kestävän kehityksen periaatteet yrityksen strategiaan ja toimintatapoihin. Kannustamme myös asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita TOIMIMAAN SAMOIN. Haluamme myös huomioida viestinnässä ympäristölupaukset entistä vahvemmin. Työympäristöstä huolehtiminen on meidän normaali ja ajattelemme että, jos osaamme käytännössä toimia VASTUULLISESTI, voimme vaikuttaa positiivisesti myös jälkipolvien elämään.

Noudatamme parhaan ymmärryksemme ja taidon mukaan PAIKALLISIA, VALTAKUNNALLISIA JA GLOBAALEJA kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun ohjeistuksia ja ympäristön suojeluun liittyvää lainsäädäntöä ja käytänteitä.

Minimoimme jätteemme, KIERRÄTÄMME kaiken mikä mahdollista ja KORJAAMME aina kun mahdollista.

Vähennämme sähkön ja veden kulutusta toiminnassamme valitsemalla LAADUKKAITA YMPÄRISTÖSERTIFIOITUJA VARUSTEITA koska haluamme käyttää mahdollisimman vähän luonnonvaroja, varsinkin niitä, jotka eivät ole uusiutuvia.

Yrityksen autoa käytämme ja huollamme parhaalla mahdollisella ympäristöystävällisellä tavalla ja kannustamme omatoimimatkailijoita KÄYTTÄMÄÄN PAIKALLISESTI JULKISTA LIIKENNETTÄ tai muuta kimppakuljetuspalvelua aina kun mahdollista.

Ostamme aina kun mahdollista, PAIKALLISIA palveluita ja tuotteita ja käytämme aina, kun paikallista ei ole tarjolla, mahdollisimman YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI tuotettuja lähipalveluita ja -tuotteita. Kannustamme muita tekemään samoin.

ARVIOIMME aina, ennen jokaisen uuden tuotteen julkaisua, sen vaikutuksen ympäristöön.

PEREHDYTÄMME jatkuvasti henkilökuntaamme ja työharjoittelijoita toimimaan yrityksen arvojen mukaisesti. He sitoutuvat noudattamaan yrityksen ympäristöohjelmaa.

OLEMME KIINNOSTUNEITA yrityksen ja alueemme ympäristöasioista. Mikäli, havaitsemme puutteita tai epäkohtia, puutumme. kehitämme tai etsimme uusia ratkaisuja tarvittaessa.

PÄIVITÄMME vuosittain ympäristölupausta yhdessä yrityksen johdon, henkilökunnan, ja asiakkaiden kanssa.