YMPÄRISTÖLUPAUKSEMME

Outdoor Passion Finland haluaa KANTAA VASTUUTA hyvistä käytänteistä mm. sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuuri sekä että, liiketoimintamme on vastuullista ja kestävää. Siksi haluamme antaa teille tämän ympäristölupauksen.

Olemme sitoutuneet Visit Finlandin SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND ohjelmaan ja hakemassa omaa ympäistösertifikaattia todentamaan meidän ympäristöä huomioivat arvot ja käytänteet.

Sitoudumme päivittämään Ympäristölupaustamme vuosittain. Nostamme entistä vahvemmin kestävän kehityksen periaatteet yrityksemme strategiaan ja toimintatapoihin. Kannustamme myös asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita TOIMIMAAN SAMOIN. Haluamme myös huomioida viestinnässä ympäristölupauksemme entistä vahvemmin. Työympäristöstä huolehtiminen on meidän normaali ja ajattelemme että, jos osaamme käytännössä toimia VASTUULLISESTI, voimme vaikuttaa positiivisesti myös jälkipolvien elämään.

Noudatamme parhaan ymmärryksemme ja taidon mukaan PAIKALLISIA, VALTAKUNNALLISIA JA GLOBAALEJA kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun ohjeistuksia ja ympäristön suojeluun liittyviä lainsäädäntöjä ja käytänteitä.

Minimoimme jätteemme, KIERRÄTÄMME kaiken mikä mahdollista ja KORJAAMME aina kun mahdollista.

Vähennämme sähkön ja veden kulutusta toiminnassamme valitsemalla LAADUKKAITA YMPÄRISTÖSERTIFIOITUJA VARUSTEITA koska haluamme käyttää mahdollisimman vähän luonnonvaroja, varsinkin niitä, jotka eivät ole uusiutuvia.

Yrityksen autoa käytämme ja huollamme parhaalla mahdollisella ympäristöystävällisellä tavalla ja kannustamme omatoimimatkailijoita KÄYTTÄMÄÄN PAIKALLISESTI JULKISTA LIIKENNETTÄ tai muuta kimppakuljetuspalvelua aina kun mahdollista.

Ostamme aina kun mahdollista, PAIKALLISIA palveluita ja tuotteita ja käytämme aina, kun paikallista ei ole tarjolla, mahdollisimman YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI tuotettuja lähipalveluita ja -tuotteita. Kannustamme muita tekemään samoin.

ARVIOIMME aina, ennen jokaisen uuden tuotteen julkaisua, sen vaikutuksen ympäristöön.

PEREHDYTÄMME jatkuvasti henkilökuntaamme ja työharjoittelijoita toimimaan yrityksemme arvojen mukaisesti. Hekin sitoutuvat noudattamaan meidän ympäristöohjelmaamme.

PUUTUMME yrityksemme ja alueemme ympäristöasioihin ja mikäli, havaitsemme puutteita tai epäkohtia, kehitämme, korjaamme tai muutamme tarvittaessa, niin että asianomaiset ovat tyytyväisiä.

PÄIVITÄMME vuosittain ympäistölupauksemme yhdessä yrityksen johdon, henkilökunnan, ja asiakkaiden kanssa.